Dansen, Turnen, Acrogym, en nog veel meer… alles kan! Kom ook bij dos!

Missie en visie

Sportvereniging DOS Bennekom wil een verantwoorde sportaanbieder zijn in Bennekom en directe omgeving van verschillende gymnastiekdisciplines en andere verwante verschijningsvormen en wil daarnaast ook in een behoefte voorzien van andere recreatieve verwante sportgebieden. De lessen die wij geven hebben een balans tussen bewegen, plezier en prestatie, ieder op zijn/haar eigen tempo of niveau. Wij hechten veel waarde aan: vertrouwen, respect, solidariteit en samenwerking. Visie: Sportvereniging DOS Bennekom wil deze missie tot uiting laten komen in haar visie door:
  • Een uitgebreid sportaanbod
  • Inzet van bekwame/gediplomeerde leiding
  • Houden van promotionele activiteiten
  • Een verantwoord financieel beleid
  • Samenwerking met andere organisaties
  • Afleggen van verantwoording in de ledenvergadering
Recent nieuws
DOS Bennekom