Volg ons op:

Aanmelden als lid

Machtiging tot automatische incasso
De persoon die onderstaand digitaal inschrijfformulier heeft verzonden, verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV DOS Bennekom om voor deze vereniging het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van zijn/haar giro/bankrekening voor het lidmaatschap.

  • Het contributiebedrag mag 1 x per 2 maanden worden afgeschreven.
  • Het is de ondergetekende bekend dat hij/zij een verzoek tot terugboeking van uit hoofde van deze afgeschreven bedragen kan doen aan zijn/haar giro/bank tot 56 kalenderdagen na datum van afschrijving.
  • De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken door schriftelijke melding aan de ledenadministratie van SV DOS Bennekom.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging voor de automatische incasso door SV DOS Bennekom stopgezet.

Hieronder is het mogelijk om digitaal in te schrijven: